Autogeen

Autogeen lassen
Autogeen lassen, ook wel gassmeltlassen of zuurstof-acetyleenlassen genoemd is een lasmethode die gebruikmaakt van een zeer hete vlam.

De term autogeen lassen komt uit het Franse (soudure autogene).