IIW Opleidingen

IIW Opleidingen
Deze bestaat uit International Welding Specialist (IWS) en
International Welding Practitioner (IWP).

 

International Welding Specialist (IWS)
Opleiden van lastechnisch Middenkader dat belast is met het toezicht op de uitvoering van laswerk en verantwoordelijk is voor de lastechnische aspecten bij:
• de voorbereiding
• de vervaardiging
• de kwaliteitsbewaking
• de lasprocessen
• bedrijfseconomische facetten van het lassen in het productieproces

 

International Welding Practitioner (IWP)
Opleiden van lastechnisch kader dat in een bedrijf belast is met het leidinggeven en toezicht houden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en lasprocessen zoals:
• de voorbereiding
• de lasproceskeuze
• de uitvoering en
• de kwaliteitsbewaking

De opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijnen van het International Institute of Welding (IIW).

De volledige cursus is onderverdeeld in 4 modulen. De duur en de frequentie van de cursus is afhankelijk van uw keuze van opleidingsinstelling.