Subsidies

Subsidies
Indien een bedrijf is aangesloten bij de opleidingsfondsen van OOM en de Stichting A+O kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor aantrekkelijke bijdragen in de scholingskosten. Informatie hierover kan worden aangevraagd bij deze brancheorganisaties. In de pagina over scholingsbijdragen is hierover meer informatie opgenomen. Uiteraard kunnen werkgevers ook gebruik maken van de scholingsaftrek via de Belastingdienst.


OOM Fonds
De Stichting OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Bent u bij OOM aangesloten dan kunt u een bijdrage aanvragen in de tegemoetkoming van uw scholingskosten (lasopleidingen) van uw medewerkers. Per medewerker kunt u 50% van de scholingskosten ontvangen met een maximum van € 750,-. Let op :
- De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd.
- De bijdrage kan worden aangevraagd voor maximaal 15 werknemers of 30% van het personeelsbestand.
- De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is OP=OP.
- De bijdrage kan alleen worden aangevraagd voor cursussen die door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP).
- De bijdrage dient u digitaal aan te vragen bij het OOM (www.mijnoom.nl) . Heeft u vragen, mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met 0172-521555.


OTIB
OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. De technische installatiebranche is met bijna 10.000 werkgevers en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland. OTIB ondersteunt werkgevers en werknemers uit de branche bij het (verder) ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap.
Ook wil OTIB jong en oud kennis laten maken met de branche.
Kijk voor meer informatie op otib.nl.
Stichting A+O
Ondernemingen, die zijn aangesloten bij het opleidingsfonds A+O, de stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro, kunnen bij individueel gerichte opleidingsactiviteiten in aanmerking komen voor een vergoeding. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per werknemer per cursus, waarbij de maximale vergoeding per bedrijf afhankelijk is van de grootte van het bedrijf:
De subsidie wordt op declaratiebasis aan de werkgever uitgekeerd. Voor de hoogte van de bijdrage en de verdere voorwaarden kan contact worden opgenomen met de Stichting A+O.
Telefoon (070) 317 19 80
Fax (070) 317 19 95
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.caometalektro.nl


Scholingsaftrek via de belastingdienst
Werkgevers kunnen ook gebruikmaken van de scholingsaftrek via de Belastingdienst.


OOZZP subsidie
Dit subsidieproject is een project waar ZZP ‘ers, onafhankelijk van hun branche, gebruik van kunnen maken. De ESF-tegemoetkoming geldt voor een ruime selectie van de meeste binnen de gehele sector gevolgde cursussen.
Op de website www.zzp4growth.nl vindt u onder de noemer persberichten informatie waarvan gebruik kan worden gemaakt om deelnemers op de hoogte te stellen van de subsidiemogelijkheden. De subsidieperiode is ingegaan per 1 maart 2011 dus alle cursisten die opleidingen hebben gevolgd en wellicht al hebben afgerond kunnen een aanvraagformulier op onze site invullen en insturen. Het subsidiebedrag ligt rond de 30% van de opleidingskosten.